Projectfasering tot succesvolle implementatie.

Wij werken met de Agile projectmethodiek. Tijdens de informatieanalyse wordt er samen bepaald wat het MVP wordt (Minimum Viable Product). Vervolgens werken wij met sprints van twee weken. Hierbij is het streven dat projectteams snel en herkenbaar klantwaarde leveren. Projectteams werken aan herkenbare (deel)resultaten voor de eindgebruikers. 

Onze scope is altijd het opleveren van een portal met de functionaliteiten die wij standaard ondersteunen. Daarmee voorzien we snel in de primaire behoefte en ondersteunen we 95% van alle wensen. Als het moet kunnen we snel schakelen. De doorlooptijd voor de volledige implementatie is 12 weken om een platform op te leveren. Maar we kunnen sneller schakelen wanneer dit gewenst is.

Een tijdspad ziet er bij benadering als volgt uit: 

Actie Uitgevoerd door: Datum
Informatieanalyse a.d.h.v. implementatieplan Opdrachtgever Week 01 – 02
Overleg informatieanalyse + vaststellen MVP Gezamenlijk Week 02
Opstellen definitieve planning Opdrachtnemer Week 03
Start ontwikkelfase Opdrachtnemer Week 04
Voorbereiding implementatie van data Gezamenlijk Week 04
Start implementatiefase Opdrachtnemer Week 05
Oplevering 1e prototype van platform Opdrachtnemer Week 08
Testfase eerste prototype Gezamenlijk Week 08
Opleidingsfase Gezamenlijk Week 09
Acceptatiefase Gezamenlijk Week 09
Afronden implementatiefase Opdrachtnemer Week 10
Oplevering Opdrachtgever Week 12
Evaluatie/nazorg/informatieanalyse maatwerk Gezamenlijk Week 12 – 13
Actie Uitgevoerd door: Datum
Informatieanalyse a.d.h.v. implementatieplan Opdrachtgever Week 01 – 02
Overleg informatieanalyse + vaststellen MVP Gezamenlijk Week 02
Opstellen definitieve planning Opdrachtnemer Week 03
Start ontwikkelfase Opdrachtnemer Week 04
Voorbereiding implementatie van data Gezamenlijk Week 04
Start implementatiefase Opdrachtnemer Week 05
Oplevering 1e prototype van platform Opdrachtnemer Week 08
Testfase eerste prototype Gezamenlijk Week 08
Opleidingsfase Gezamenlijk Week 09
Acceptatiefase Gezamenlijk Week 09
Afronden implementatiefase Opdrachtnemer Week 10
Oplevering Opdrachtgever Week 12
Evaluatie/nazorg/informatieanalyse maatwerk Gezamenlijk Week 12 – 13
Klantenservice

Krijg persoonlijk advies.

Bel ons vandaag nog op 085 – 30 33 464

Klantenservice