Zicht op het volledige zorgaanbod in uw regio.

Wij zijn softwareleverancier van een generiek SaaS-platform. De gebruiker ziet een eenvoudig te bedienen Sociale Kaart. Steunwijzer heeft een visie vergelijkbaar met websites als Zoover, Beslist of Independer. Wij maken het volledige zorgaanbod in een gemeente of zorgregio transparant. Inwoners kunnen gevraagd worden om de geleverde zorg te beoordelen. De kosten van gecontracteerde zorg kan getoond worden. Zorgaanbieders beschrijven hun aanbod en geven daarbij de wachtlijsten en wachttijden aan.
Het totaalaanbod van hulp- en zorgverleners wordt eenvoudig gepresenteerd in begrijpelijke taal en is eenvoudig in gebruik. Gemeentelijke beleidsmedewerkers kunnen met behulp van Steunwijzer gemakkelijk de keuze voor hulp- en zorgverlener overdragen aan de wijkteams en burgers.

Steunwijzer

Zicht op het volledige zorgaanbod in uw regio.

Steunwijzer is vergelijkbaar met websites als Zoover, Beslist of Independer. De gebruiker bepaalt het succes van het platform. Steunwijzer werkt vanuit de transparante samenwerking tussen hulpverleners, burgers en de verwijzer. Het totaalaanbod van hulp- en zorgverleners wordt eenvoudig gepresenteerd in begrijpelijke taal en is eenvoudig in gebruik. Gemeentelijke beleidsmedewerkers kunnen met behulp van Steunwijzer gemakkelijk de keuze voor hulp- en zorgverlener overdragen aan de wijkteams en burgers.

Steunwijzer
Steunwijzer

Veel voordelen en mogelijkheden.

Met de basisfunctionaliteiten krijgt u grip op uw Sociaal Domein. Vraag en aanbod komt efficiënt
tot elkaar. Inwoners en professionals hebben zicht op het volledige zorgaanbod in uw regio.

Er zijn diverse extra modules beschikbaar:

 • Beoordelingsmodule 360 graden feedback
 • Uitnodigingsmodule voor inwoner
 • Accorderingsmodule voor functioneel beheerder
 • Notities voor verwijzers
 • Artikelen
 • FAQ – veelgestelde vragen module
Steunwijzer

Veel voordelen en mogelijkheden.

Met de basisfunctionaliteiten krijgt u grip op uw Sociaal Domein. Vraag en aanbod komt efficiënt
tot elkaar. Inwoners en professionals hebben zicht op het volledige zorgaanbod in uw regio.

Er zijn diverse extra modules beschikbaar:

 • Beoordelingsmodule 360 graden feedback
 • Uitnodigingsmodule voor inwoner
 • Accorderingsmodule voor functioneel beheerder
 • Notities voor verwijzers
 • Artikelen
 • FAQ – veelgestelde vragen module

Projectfasering tot succesvolle implementatie.

Wij werken met de Agile projectmethodiek. Tijdens de informatieanalyse wordt er samen bepaald wat het MVP wordt (Minimum Viable Product). Vervolgens werken wij met sprints van twee weken. Hierbij is het streven dat projectteams snel en herkenbaar klantwaarde leveren. Projectteams werken aan herkenbare (deel)resultaten voor de eindgebruikers.

Onze scope is altijd het opleveren van een portal met de functionaliteiten die wij standaard ondersteunen. Daarmee voorzien we snel in de primaire behoefte en ondersteunen we 95% van alle wensen. Als het moet kunnen we snel schakelen. De doorlooptijd voor de volledige implementatie is 2 weken tot 3 maanden om een platform op te leveren.

Steunwijzer Regio Rijk van Nijmegen

Projectfasering tot succesvolle implementatie.

Wij werken met de Agile projectmethodiek. Tijdens de informatieanalyse wordt er samen bepaald wat het MVP wordt (Minimum Viable Product). Vervolgens werken wij met sprints van twee weken. Hierbij is het streven dat projectteams snel en herkenbaar klantwaarde leveren. Projectteams werken aan herkenbare (deel)resultaten voor de eindgebruikers.

Onze scope is altijd het opleveren van een portal met de functionaliteiten die wij standaard ondersteunen. Daarmee voorzien we snel in de primaire behoefte en ondersteunen we 95% van alle wensen. Als het moet kunnen we snel schakelen. De doorlooptijd voor de volledige implementatie is 2 weken tot 3 maanden om een platform op te leveren.

Steunwijzer Regio Rijk van Nijmegen

Vergelijking met andere aanbieders.

Logo steunwijzer
 • Eén vaste prijs per jaar.

 • Alle beschikbare modules inbegrepen

 • Navigatiestructuur naar wens in te richten.

 • Gecontracteerde zorgaanbieders en sociale basis op één platform.

 • Generiek SaaS-platform, met veel ruimte voor maatwerk.

 • Onbeperkt aantal gebruikers mogelijk, geen limiet aan hoeveelheid zorgaanbieders. Gebruiker heeft individuele rollen en rechten.

 • 360-graden feedback mogelijk. Vraag inwoners, verwijzers, contractmanagers etc. om hetzelfde traject te beoordelen.

 • Verwijzers kunnen notities maken bij organisaties en diensten. Kennis wordt gedeeld met collega’s.

 • Verstuur berichten naar meerdere geselecteerde gebruikers.

 • Wachtlijsten, wachttijden én direct beschikbare plekken worden actueel gehouden door zorgaanbieders.

Andere aanbieders

 • Separate vergoeding voor Jeugd + Wmo

 • Betalen per module. Kosten lopen op.

 • Eén navigatiestructuur waar klant geen invloed op heeft.

 • Uitsluitend gecontracteerd óf sociale basis op platform.

 • Geen ruimte voor maatwerk. Lokale of regionale wensen zijn niet mogelijk.

 • Beperkte toegang voor gebruikers, geen rollenverdeling per gebruiker mogelijk.

 • Uitsluitend één review voor een traject, of geen review-module beschikbaar.

 • Geen contact met zorgaanbieders mogelijk.

Vertrouwd door verschillende gemeenten in heel Nederland:
Gemeente Eindhoven
Gemeente Zaanstad
Gemeente Nijmegen
Gemeente Wijchen
Gemeente Breda
Gemeente Doetinchem
Klantenservice

Krijg persoonlijk advies.

Bel ons vandaag nog op 085 – 30 33 464

Klantenservice